நாகப்பட்டினம் வருவாய் பிரிவு

இந்தியா-தமிழ்நாடு மாநிலம், நாகப்பட்டினம்  மாவட்டத்தில் நாகப்பட்டின வருவாய் பிரிவு  உள்ளது.  கீழ்வேளுர்,  நாகப்பட்டினம்,  திருக்குவளை மற்றும் வேதாரண்யம் ஆகிய  பகுதிகள் நாகப்பட்டின  வருவாய்           பிரிவில் அடங்கும்

மேற்பார்வைதொகு