முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

நிகழ்பட ஆட்டத் தொழிற்துறை என்பது நிகழ்பட விளையாட்டுக்களை விருத்தி செய்யும், சந்தைப்படுத்தும், விற்பனை செய்யும் தொழிற்துறை ஆகும். இன்று திரைப்படம், இசை, நூல்கள் tddfhhg


Tyugi Hhj Gyihff Tyihd Fyuddtu Fyuhft Rtxx E5uvv Ytdshm ன்று நிகழ்பட ஆட்டங்கள் ஒரு முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றன.

வரலாறுதொகு

நிகழ்பட ஆட்டங்கள் 1970 களின் மத்தியில் அறிமுகமாயின. வளர்ச்சி பெற்ற கணினி தொழில்நுட்பமும், நிகழ்பட ஆட்ட தளங்களும் இன்று இதை ஒரு முக்கிய தொழிற்துறையாக மாற்றி இருக்கின்றன. 2008 அமெரிக்க நிகழ்பட ஆட்டத் துறை 11.7 பில்லியன் பெறுமதி கொண்டதாக உள்ளது.

முக்கிய நாடுகள்தொகு

ஐக்கிய அமெரிக்கா, யப்பான், கனடா, ஐக்கிய இராச்சியம், சுவீடன், யேர்மனி ஆகிய நாடுகள் இத் தொழிற்துறையின் பெரும்பான்மை சந்தையை வைத்துள்ளன.[1]

நிரல் மொழிகள்தொகு

இவற்றையும் பாக்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு