நெதர்லாந்து துடுப்பாட்ட அணி

நெதர்லாந்து துடுப்பாட்ட அணி அனைத்துலக துடுப்பாட்டப் போட்டிகளில் நெதர்லாந்துக்காக விளையாடுகின்றது. நெதர்லாந்து அணி 2007 துடுப்பாட்ட உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் பங்கு பெற்றும் தகுதியை பெற்றுள்ளது.

நெதர்லாந்தில் 1860ம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் இருந்து நீண்ட காலமாக துடுப்பாட்டம் விளையாடப்பட்டு வருகின்றது. இருப்பினும், தற்காலத்தில் இங்கு பிற விளையாட்டுக்கள், குறிப்பாக கால்பந்தாட்டம், கூடுதலாக விரும்பி விளையாடப்படுகின்றது.