பகுப்பு:சீசல்பினியோடியே (தாவரவியல் வகைப்பாடு)

  • Caesalpinioideae என்ற தாவரவியல் பெயரானது, இலத்தீனிய மொழியாகும். ஆங்கிலம் அல்ல. அதன் ஒலிப்பில் அமைந்த சொற்களே, இப்பகுப்பு ஆகும்.

"சீசல்பினியோடியே (தாவரவியல் வகைப்பாடு)" பகுப்பிலுள்ள கட்டுரைகள்

இந்தப் பகுப்பின் கீழ் பின்வரும் பக்கம் மட்டுமே உள்ளது.