முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பகுப்பு:திரைக்கதை ஆசிரியர்

திரைக்கதை ஆசிரியர் என்பது திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்ச்சி தொடர்களுக்கு திரைக்கதை எழுதுபவர்களை குறிக்கும்.

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பின் கீழ் பின்வரும் ஒரு துணைப்பகுப்பு மட்டுமே உள்ளது.