பகுப்பு:திரைக்கதை ஆசிரியர்

திரைக்கதை ஆசிரியர் என்பது திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்ச்சி தொடர்களுக்கு திரைக்கதை எழுதுபவர்களை குறிக்கும்.

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பில் மொத்தம் உள்ள 2 துணைப்பகுப்புகளில் பின்வரும் 2 துணைப்பகுப்புகள் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளன.