பண்டைய எகிப்திய நகரங்கள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

பண்டைய எகிப்திய நகரங்கள் என்பது பண்டைய எகிப்தை ஆண்ட எகிப்தின் முதல் வம்சம் (கிமு 3,150) முதல் கிரேக்க தாலமி வம்சத்தினர் (கிமு 332 - கிமு 31) வரை தற்கால எகிப்து நாட்டில் இருந்த பண்டைய முக்கிய நகரங்களைக் குறிக்கும். அவைகளில் முக்கியமான நகரங்கள்:

 1. அஸ்யூத்
 2. அபுசிர்
 3. அபிதோஸ்
 4. அமர்னா
 5. அல்-உக்சுர்
 6. அபு சிம்பெல்
 7. அலெக்சாந்திரியா
 8. அஸ்வான்
 9. ஆவரிஸ்
 10. இட்ஜ்தாவி
 11. எலிபென்டைன் தீவு
 12. கர்னக்
 13. கீசா
 14. சக்காரா
 15. சைஸ்
 16. தச்சூர்
 17. தனீஸ்
 18. தினீஸ்
 19. தீபை
 20. தேர் எல் பகாரி
 21. நக்காடா
 22. நெக்கென்
 23. பை-ராமேசஸ்
 24. மெடிநெத் அபு
 25. மெம்பிஸ்
 26. மென்டிஸ்
 27. ஹெல்லியோபோலிஸ்
 28. ஹெராக்கிலியோபோலிஸ் மக்னா
 29. தபோசிரிஸ் மக்னா
 30. பெலுசியம்

மேற்கோள்கள்தொகு