பயனர்:எஸ்ஸார்/மணல்தொட்டி/மு. வசந்தகுமாரி

தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவர். ஆசியாவின் முதல் பெண் பேருந்து ஓட்டுனர். தமது 19 ஆம் அகவையில் மனைவியை இழந்த நான்கு பெண்குழந்தைகளுக்கு தந்தைக்கு இரண்டாம் மனைவியாக