பயனர்:Sengai Podhuvan/மணல்தொட்டி


விக்கி தரவில் இணைக்கதொகு

உதவும் கருவி

1-3தொகு

1-2தொகு

1-1தொகு

@Sengai Podhuvan:

1தொகு

உடாஅது முண்ணாதுந் தம்முடம்பு செற்றுங் உடாஅதும் உண்ணாஅதும் தம் உடம்பு செற்றும்
கெடாஅத நல்லறமுஞ் செய்யார் - கொடாஅது கெடாத நல் அறமும் செய்யார் - கொடாது
வைத்தீட்டி னாரிழப்பர், வான்றோய் மலைநாட வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட
வுய்த்தீட்டுந் தேனீக் கரி. உய்த்து ஈட்டும் தேன் ஈக் கரி

2தொகு

2-2தொகு

எழுத்து
தனிநிலைசொல்நிலைபுணர்ச்சிநிலை

3தொகு

GrandmaGrandpa
MomDadAunt Daisy
My brother JoeMe!My little sister

5தொகு

வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம்
க் ங் ய்
ச் ஞ் ர்
ட் ண் ல்
த் ந் வ்
ப் ம் ழ்
ற் ன் ள்

6தொகு

எழுத்துபெயர் எழுத்தின் பெயர்சொல் பலுக்கல் (ஒலிப்பு)பொருள்
அகரம்aம்மாammamother
ஆகாரம்AடுAadugoat
இகரம்iலைilaileaf
ஈகாரம்Iட்டிiittijavelin
உகரம்uடைudaicloth/dress
ஊகாரம்Uஞ்சல்Uunjalswing
எகரம்eட்டுettunumber eight
ஏகாரம்EணிENiladder
ஐகாரம்aiந்துAinthunumber five
ஒகரம்oன்பதுonpathunumber nine
ஓகாரம்Oடம்Odamboat
ஒளஒளகாரம்auஒளவை auvaia olden day poet
அஃகேனம்AhகுeHkusteel

7தொகு

தமிழ் எழுத்துக்கள்
- -
க் ங் ச் ஞ் ட்
ண் த் ந் ப் ம்
ய் ர் ல் வ் ழ்
- ள் ற் ன் -8தொகு

தேவாரம் பாடல் பெற்ற
சிதம்பரம் தில்லை நடராஜர் திருக்கோயில்
 
புவியியல் ஆள்கூற்று:11°N 79°E / 11°N 79°E / 11; 79
பெயர்
புராண பெயர்(கள்):தில்லை, பெரும்பற்றப் புலியூர், தில்லைவனம்
பெயர்:சிதம்பரம் தில்லை நடராஜர் திருக்கோயில்
ஆங்கிலம்:Thillai Nataraja Temple
அமைவிடம்
ஊர்:சிதம்பரம்
மாவட்டம்:கடலூர்
மாநிலம்:தமிழ்நாடு
நாடு:இந்தியா
கோயில் தகவல்கள்
மூலவர்:திருமூலநாதர் (மூலட்டானேசுவரர், சபாநாயகர், கூத்தப்பெருமான், விடங்கர், மேருவிடங்கர், தட்சிணமேருவிடங்கர், பொன்னம்பல கூத்தன்)
உற்சவர்:உமையாம்பிகை (சிவகாமசுந்தரி)
தல விருட்சம்:தில்லைமரம்
தீர்த்தம்:சிவகங்கை, பரமானந்த கூபம், வியாக்கிரபாத தீர்த்தம், அனந்த தீர்த்தம், நாகச்சேரி, பிரம தீர்த்தம், சிவப்பிரியை, புலிமேடு, குய்ய தீர்த்தம், திருப்பாற்கடல்
பாடல்
பாடல் வகை:தேவாரம்
பாடியவர்கள்:அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர்
வரலாறு
தொன்மை:1000-2000 வருடங்களுக்கு முன்
கட்டப்பட்ட நாள்:12 அல்லது 13ம் நூற்றாண்டு

9தொகு

குழ.லினி(து) யா.ழினி.து என்.பர் தம்.மக்.கள்
நிரை.நிரை நேர்.நிரை.நேர் நேர்.நேர் நேர்.நேர்.நேர்
மழ.லைச்.சொல் கே.ளா தவர் .
நிரை.நேர்.நேர் நேர்.நேர் நிரை

10தொகு

மு. அருணாசலம்
தொழில் தமிழ் எழுத்தாளர்
நாடு இந்தியன்
கருப்பொருட்கள் இலக்கியம்

11தொகு