பலஸ்தீனக் கவிதைகள் (நூல்)

பலஸ்தீன கவிஞர்கள் பலருடைய கவிதைகளின் தமிழாக்கத்தினை இத்தொகுதி கொண்டிருக்கிறது

பலஸ்தீனக் கவிதைகள்
நூல் பெயர்:பலஸ்தீனக் கவிதைகள்
ஆசிரியர்(கள்):எம். ஏ. நுஃமான்
வகை:கவிதை
துறை:{{{பொருள்}}}
காலம்:நவம்பர் 1981
இடம்:பேராதனை
மொழி:தமிழ்
பக்கங்கள்:164
பதிப்பகர்:முதற்பதிப்பு - தமிழ்ப் பகுதி, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
இரண்டாம் பதிப்பு -மூன்றாவது மனிதன் பதிப்பகம்
பதிப்பு:1981, 2000
ஆக்க அனுமதி:எல்லா உரிமையும் ஆசிரியருக்கு