பிரம்ம குப்தாவின் படைப்புகள்

பிரம்ம குப்தா[கிபி 598-668]

 பிரம்ம குப்தா[1] ‘பிரமாஷ்புத சித்தாந்தம்’ [சரியாக 628ல் துவக்கப்பட்ட்து] கோட்பாடு.இந்திய கணிதவியல் மற்றும் வானவியல் பற்றியது.

==கண்டுபிடிப்பு==[2]

 ஒரு கிரகத்தின் உடனடி நகர்வு மற்றும் இணையான மாற்றம்,கிரகணம்பிழை காட்டு: Closing </ref> missing for <ref> tag</ref> பற்றியும் சரியான சமன்பாடுகள் தெளிவாக உள்ளது .இவருடைய படைப்புகள் மூலமாக்கொண்டு இந்திய கணிதவியல் மற்றும் வானவியல் கருத்துகளும் நூல்களாக கிடைக்கின்றது.அரபு வானவியல் சாஸ்திரமும்

இதனை ஏற்றுக்கொண்டது.

 இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்,பொருள்களது எடையானது பூமியை பொறுத்தே அமையும் என்பது இவரது சீறியகொள்கையாகும்.[1][2]
Totality during the 1999 solar eclipse. Solar prominences can be seen along the limb (in red) as well as extensive coronal filaments.

An eclipse is an astronomical event that occurs when an astronomical object is temporarily obscured, either by passing into the shadow of another body or by having another body pass between it and the viewer. An eclipse occurs during a syzygy.[3]பிழை காட்டு: Closing </ref> missing for <ref> tag</ref>

 1. 1.0 1.1
  Brahmagupta
  பிறப்புஅண். 598 CE
  இறப்புafter 665 CE
  வாழிடம்{{ubl
 2. 2.0 2.1 | Zero | Modern number system | Brahmagupta's theorem | Brahmagupta's identity | Brahmagupta's problem | Brahmagupta-Fibonacci identity | Brahmagupta's interpolation formula | Brahmagupta's formula}}
 3. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; Staff என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை