பிரெஞ்சு போர் நினைவுச்சின்னம் (புதுச்சேரி)

இந்தியாவின் புதுச்சேரியில் உள்ளது பிரெஞ்சு போர் நினைவுச்சின்னம் (பிரெஞ்சு: '' நினைவுச்சின்னம் ஆக்ஸ் காம்பாண்டண்ட்ஸ் டெஸ் இன்டெஸ் ஃபிரான்சைஸ் மோர்ட்ஸ் பவு லா பேட்ரி. இது முதலாம் உலகப் போரின்போது நாட்டிற்காக இறந்த பிரெஞ்சு இந்தியா வசிக்கும் மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஓர் போர் நினைவுச்சின்னம். புதுச்சேரியில் உள்ள கோபர்ட் அவென்யூவில் காந்தி சிலைக்கு எதிரே அமைந்துள்ளது.[1]

நினைவுச்சின்னத்தின் காட்சி

பின்னணிதொகு

1915ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் தனது ஆசியா ஆட்சேர்ப்பு மூலம் இராணுவத்தை வலுப்படுத்த முடிவு செய்தது. இந்த ஆட்சேர்ப்பு பிரச்சாரம் டிசம்பர் 1915இல் தொடங்கப்பட்டது.

"இந்தியா வெவ்வேறு வழிகளில் பிரான்சுக்குக் கடன்பட்டுள்ளது, இந்த துன்ப காலங்களில் பிரான்சுடன் நிற்பது ஒவ்வொரு இந்தியரின் கடமையாகும் (. . . ) இந்த கடினமான காலங்களில் தன்னிடம் வந்தவர்களை பிரான்ஸ் ஒருபோதும் மறக்காது. அவர்கள் அவர்களுடைய சொந்த குழந்தைகளைப் போலவே நடத்தப்படுவார்கள். பிரெஞ்சு இராணுவத்தில் இணைந்ததற்கு நன்றி."- இந்த காலகட்டத்தில் பிரெஞ்சு இந்தியாவின் ஆளுநரான ஆல்ஃபிரட் மார்டினோவின்[2]

பாண்டிச்சேரியில் 800 ஆட்கள் சேர்ந்தனர் அவர்களில், 500 பேர் போராளிகளாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர், இதில் 75 பேர் இறப்பார்கள்.[3]

வரலாறுதொகு

இந்த நினைவுச்சின்னம் 1937இல் கட்டப்பட்டு, ஏப்ரல் 3, 1938 அன்று ஆளுநர் குரோசிச்சியாவால் திறக்கப்பட்டது.[1] காலனித்துவ வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் 5,000 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்பட்டது. 1914 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 ஆம் தேதி பிரான்சிற்காக இறந்த பிரெஞ்சு இந்தியாவின் குடிமக்களின் நினைவாக நினைவுச்சின்னத்தை எழுப்புவதற்காக 1936 ஜனவரி 14ஆம் தேதி ஆணையினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. 1914 முதல் 1918 வரை நடைபெற்ற போரில் இறந்தவர்கள் நினைவாகக் கட்டப்பட்டது." இதைச் சிற்பி காஸ்டன் பெட்டிட் மற்றும் டெலாஃபோன் என்ற கட்டிடக் கலைஞர் வடிவமைத்தனர்.[4]

ஒரு வெண்கல தகடு முதல் உலகப் போரின்போது இறந்த வீரர்களின் பெயர்களைப் பட்டியலிடுகிறது. இரண்டாம் உலகப் போரின்போது இறந்த வீரர்களின் பெயர்கள், இந்தோசீனாவில் நடந்த பிரெஞ்சுப் போர் மற்றும் அல்ஜீரியா போரின் பெயர்களும் பட்டியலிட்டுச் சேர்க்கப்பட்டன. இந்த நினைவுச்சின்னம் பிரான்சின் சொத்தாக உள்ளது.[5]

முதலாம் உலகப் போரில் பங்கேற்ற காலனியைச் சேர்ந்த வீரர்களின் நினைவாக பாஸ்டில் தினத்தில் (ஜூலை 14) இந்த நினைவுச்சின்னம் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஒளிரும்.[6] பிரெஞ்சு அரசாங்க அதிகாரிகள் நினைவுச்சின்னத்தை இச்சந்தர்ப்பத்தில் பார்வையிட்டு நினைவுச்சின்னத்தின் அடிவாரத்தில் பூக்களைப் போடுகிறார்கள்.[7] ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பரில் "பாதுகாப்பு மற்றும் குடியுரிமை தினம்" அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது லைசீ ஃபிராங்காயிஸ் டி பாண்டிச்சேரி மற்றும் பிற உள்ளூர் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்குப் பிரெஞ்சு குடிமகனின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் குறித்த விளக்கக்காட்சிகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது, இதன்பிறகு தேசியப் பாதுகாப்பு குறித்த விளக்கக்காட்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. பின்னர் அவர்கள் முதல் உலகப் போரின் நினைவாக நவம்பர் 11 அன்று நடைபெறும் விழாவில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.[8]

மேற்கோள்கள்தொகு