புபொப 66

புபொப 66 (NGC 66) எனப் புதிய பொதுப் பட்டியலில் திமிங்கில விண்மீன் குழாமில் உள்ள ஒரு தண்டு கருச்சுருள் அண்டம் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வண்டம் 1886 ஆம் ஆண்டு பிராங் முல்லர் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது.

புபொப 66
NGC 0066 2MASS.jpg
NGC 66 as part of 2MASS
நன்றி: 2MASS at IPAC
கண்டறிந்த தகவல்கள்
விண்மீன் குழுதிமிங்கில் விண்மீன் குழாம்
வல எழுச்சிக்கோணம்00h 19m 04.9s
பக்கச்சாய்வு-22° 56′ 11″
செந்நகர்ச்சி0.025364 +/- 0.000033
வகைSB(r)bP
தோற்றப் பருமன் (V)14.21
ஏனைய பெயர்கள்
புபொப 66 • முஅப 1236 • ESO 473-10 • வஅப-04-02-002 • IRAS 00165-2312 • AM 0016-231
இவற்றையும் பார்க்க: பேரடை, பேரடைகளின் பட்டியல்

ReferencesEdit

இவற்றையும் காண்கEdit