பெரிக்காத்தான் நேசனல்

பெரிக்காத்தான் நேசனல் (மலாய்:Perikatan Nasional / PN; ஆங்கிலம்: National Alliance; சீன மொழி: 国民联盟 / 国盟); என்பது மலேசியாவில் 2020 மார்ச் மாதம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டணிக் கட்சியாகும். இந்தக் கூட்டணிக் கட்சியில்:

பெரிக்காத்தான் நேசனல்

ஆகிய கட்சிகள் உறுப்பியம் பெற்று உள்ளன.

மேற்கோள்கள் தொகு