பேச்சு:இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை

Add topic
There are no discussions on this page.

80 கப்பல்களுக்கு order கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதில் உள்ள order என்பதை தமிழில் எவ்வாறு சொல்வது? order என்பதை எல்லா இடங்களிலும் புழங்குவதால் அதற்கு உண்டான தமிழ் சொல் எனக்கு மறந்து விட்டது. --குறும்பன் 06:08, 24 திசம்பர் 2010 (UTC)

கொள்முதல் ஆணை (இந்த் order, purchase order இன் சுருக்கமென்பதால்)--சோடாபாட்டில் 06:56, 24 திசம்பர் 2010 (UTC)

நன்றி சோடா. கட்டுரையில் கொள்முதல் ஆணை என்பதை சேர்க்கிறேன். --குறும்பன் 01:58, 25 திசம்பர் 2010 (UTC)

... காவற்படை என்றிருக்க வேண்டும்.--பாஹிம் (பேச்சு) 05:34, 21 மே 2012 (UTC)

Return to "இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை" page.