பேச்சு:உதுமானிய கலீபகம்

"உதுமானிய கலீபகம் அராபியர் அல்லாதவர்களால் ஆளப்பட்ட ஒரே கலீபகம் ஆகும்" இது சரியா?. ஆப்பிரிக்காவில் மாலி, நைஜீரியா போன்ற இடங்களில் கலீபகங்கள் இருந்துள்ளனவே?. எ.கா. சொகோட்டோ கலீபகம்--சோடாபாட்டில்உரையாடுக 04:03, 25 மார்ச் 2011 (UTC)Reply[பதில் அளி]

Return to "உதுமானிய கலீபகம்" page.