பேச்சு:உதுமானிய கலீபகம்

Add topic
There are no discussions on this page.

"உதுமானிய கலீபகம் அராபியர் அல்லாதவர்களால் ஆளப்பட்ட ஒரே கலீபகம் ஆகும்" இது சரியா?. ஆப்பிரிக்காவில் மாலி, நைஜீரியா போன்ற இடங்களில் கலீபகங்கள் இருந்துள்ளனவே?. எ.கா. சொகோட்டோ கலீபகம்--சோடாபாட்டில்உரையாடுக 04:03, 25 மார்ச் 2011 (UTC)

Return to "உதுமானிய கலீபகம்" page.