பேச்சு:தேசிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசை

Add topic
There are no discussions on this page.

வணக்கம் சத்திரத்தான்.

தரவரிசைக் கட்டமைப்பு தேசிய நிறுவனம் என்று தலைப்பை நகர்த்தலாம் என நினைக்கிறேன்--கி.மூர்த்தி (பேச்சு) 01:50, 23 அக்டோபர் 2020 (UTC)

பொருத்தமான தலைப்பினை மாற்றிவிடுங்கள்.--சத்திரத்தான் (பேச்சு) 11:59, 23 அக்டோபர் 2020 (UTC)

தேசிய கல்விநிறுவனங்களுக்கான தரவரிசை என்று மாற்றலாமா? - வின்சு (பேச்சு) 14:14, 10 திசம்பர் 2020 (UTC)

மிகவும் காலம் தாழ்த்தி பதில் அளிப்பதற்கு வருந்துகிறேன். இக்கட்டுரையின் தலைப்பினை கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தேசிய தரவரிசை என பொருள் அடிப்படையில் மாற்றலம் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.--சத்திரத்தான் (பேச்சு) 14:00, 27 செப்டம்பர் 2021 (UTC)
Return to "தேசிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசை" page.