பேச்சு:நாடோடி மன்னன் (1958 திரைப்படம்)

Add topic
There are no discussions on this page.
Sound mp3.png திரைப்படம் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித் திட்டம் திரைப்படம் என்னும் திட்டத்துள் நாடோடி மன்னன் (1958 திரைப்படம்) எனும் இக்கட்டுரை அடங்குகின்றது. இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.

இந்தப் பக்கத்தினை http://ta.wikipedia.org/wiki/பகுப்பு:எம்._ஜி._ஆர்._நடித்துள்ள_திரைப்படங்கள்

பக்கத்தில் இணைப்பது எப்படி.

- சகோதரன் ஜெகதீஸ்வரன் \பேச்சு

அதுவாகவே இணைந்துவிட்டது. மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது.

- சகோதரன் ஜெகதீஸ்வரன் \பேச்சு

Return to "நாடோடி மன்னன் (1958 திரைப்படம்)" page.