பேச்சு:வல்லபாச்சார்யா

Add topic
Active discussions

தலைப்புதொகு

இக்கட்டுரையின் தலைப்பு நேரடியாக சமஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பாக உள்ளது. தமிழ் வழக்கப்படி, வல்லபாச்சாரியார் என்று மாற்றலாமா? -CXPathi (பேச்சு) 17:32, 4 மே 2022 (UTC)

Return to "வல்லபாச்சார்யா" page.