மாணாக்கனது வரலாறு

மாணாக்கனது வரலாறு என்பது பவணந்தி முனிவர் எழுதிய நன்னூலில் காணப்படும் பொதுப் பாயிரத்தின் உறுப்புகளில் ஒன்றாகும்.

இதில் மூன்று நூற்பாக்களில் மாணாக்கருக்கான கீழ்க்காணும் விவரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன:

வெளி இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மாணாக்கனது_வரலாறு&oldid=3224332" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது