மொன்சன்ரொ

அமெரிக்க பன்னாட்டு வேளாண்மை உயிர் தொழில்நுட்ப, விதை மற்றும் வேளாண் வேதியியல் நிறுவனம்
(மான்சாண்டோ இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Monsanto logo

மொன்சன்ரொ ஒரு பன்னாட்டு வேளாண்மை உயிரித்தொழில்நுட்ப கூட்டுத்தாபனம். இந்த நிறுவனமே உலகின் 60-70% genetically engineered (GE) seeds க்கான சந்தையை வைத்திருக்கின்றது.[தெளிவுபடுத்துக] மொன்சன்ரோவின் அதிதீவர சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் காரணமாக சுழலியல் மற்றும் உலகமயமாக்கல் எதிர்ப்பு குழுக்களிடம் இருந்து பல எதிர்ப்பு பிரச்சாரங்களின் இலக்காக இருக்கின்றது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மொன்சன்ரொ&oldid=2222955" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது