மின்னியற்றி

(மின்னாக்கி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
நவீன மின்னியற்றி

மின்னியற்றி ( Electrical Generator) அல்லது மின்னாக்கி என்பது இயக்க ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் ஒரு கருவி. இது மின்காந்தத்தூண்டலால் இயலுமாகிறது. மின் ஆற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்றும் கருவி மின்சார இயக்கி அல்லது மின்னோடி ஆகும்.

ஒரு காந்தப் புலத்தில் மின்கடத்திச் சுருள் ஒன்று சுழலுமானால் அந்தக் கடத்தி முனைகளில் மின்னழுத்தம் உண்டாகி, மின்னோட்டம் ஏற்படும். இதுவே மின்னியற்றியின் அடிப்படை நெறிமுறை (principle) ஆகும்.இது மின்காந்தத் தூண்டல் எனப்படுகிறது. இதனை கண்டறிந்தவர் ஃபாரடே.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மின்னியற்றி&oldid=2742531" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது