முத்துச்சிப்பி

முத்துச்சிப்பிதொகு

வாழிடம்தொகு

முத்து சிப்பிகள்உப்புத்தன்மையுடனான வாழிடங்களில் வாழும். நம் நாட்டில் முத்து சிப்பிகள்,மன்னார் வளைகுடாவிலும், கட்சு வளைகுடாவிலும் காணப்படுகின்றன .மன்னார் வளைகுடாவில் கடற்கரையில் இருந்து 12-20 கி.மீ தூரத்திலும் , 15 - 20 மீ ஆழப்பகுதிகளிலும் ,முத்து சிப்பி படுக்கைகள் காணப்படுகின்றன. முத்து சிப்பிகள் பைசஸ் என்னும் நார்களால் பாறைகளில் ஒட்டி வாழ்கின்றன .முத்து சிப்பிகள் அதிவேக நீரோட்டமற்ற , உப்புத்தன்மை மாறாத பகுதிகளில் அதிகமாக வாழ்கின்றன

உணவு முறைதொகு

முத்து சிப்பிகள் தாவர நுண்ணுயிர் மிதவைகளை சலித்து உண்பவை.பிங்கிட்டேடா பியூக்கேட்டா என்னும்முத்து சிப்பிகள் நம் நாட்டில் முத்து சிப்பியாகும் .

இனப்பெருக்கம்தொகு

இது ஒவ்வொரு இனப்பெருக்க காலத்திலும் பலதடவை இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. முத்துசிப்பியில் ஆண் , பெண் என்று இனங்கள் தனித்தனியாக இருந்தாலும் ஒரே உயிரில் ஆண் மற்றும் பெண்னினம் சேர்ந்து இருப்பதை காணலாம் . ஒரு முத்துச்சிப்பி 1.2 கோடி வரை முட்டைகளை வெளியிடுகிறது [1]

  1. மீன்வளப் பூக்கள் .... முனைவர் வெ சுந்தரராஜ்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முத்துச்சிப்பி&oldid=2350630" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது