மெக்னசைட்டு

கார்பனேட் தாது

மெக்னசைட்டு (magnesite) என்பது இயற்கையில் கிடைக்கும் ஒரு கனிமம் ஆகும் அதன் வேதியியல் வாய்பாடு MgCO3 (மக்னீசியம் கார்பனேட்டு) ஆகும். இரும்பு(II) கார்பனேட்டு மற்றும் மெக்னசைட்டு கலந்த படிகங்கள் ஒரு அடுக்கு அமைப்பு கொண்டவை: மெக்னீசியம் மோனோலேயர்கள் மற்றும் இரும்பு (II) கார்பனேட்டு ஒற்றை அடுக்குகள் மாற்றியமைக்கப்படும் கார்பனேட்டு குழுக்களின் ஒற்றைஅடுக்குகள்.[1] மாங்கனீசு, கோபால்ட்டு மற்றும் நிக்கல் போன்றவையும் சிறிய அளவுகளில் இருக்கலாம்.

மெக்னசைட்டு
வகைகனிமம்
இனங்காணல்
ஒளிஊடுருவும் தன்மைஒளிபுகும் தன்மையிலிருந்து ஒளிபுகா தன்மை
ஒளியியல் பண்புகள்பல்லச்சு (-)
இரட்டை ஒளிவிலகல்0.191
பலதிசை வண்ணப்படிகமை 
சேலத்து மெக்னசைட்

தோற்றம்தொகு

மெக்னசைட்டு அல்ட்ரா மெஃபிக், செர்பென்டைன் மற்றும் வேறுபல மெக்னீசியம் அதிகம் உள்ள பாறை வகைகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் பாறை இடுக்குகளில் உருவாகின்றது. இதில் மெக்னசைட்டு பெரும்பாலும் கிரிப்டோ கிறிஸ்டலைன் மற்றும் ஓப்பல் அல்லது சேர்ட் வடிவில் சிலிக்காவாகக் காணப்படுகிறது.

உருவாக்கம்தொகு

 
இயற்கையான மெக்னசைட்)

பெரிடோடைடடு மற்றும் தூள் கார்போனேட்டு பாறையிகளின் சுய வேதி மாறுபாடு காரணமாக மெக்னசைட்டு கனிமம் உருவாக்கப்படுகிறது. உயர்ந்த வெப்பநிலையிலும் மற்றும் அழுத்தத்தில் அழிவினின் கார்பனேற்றம் மூலம் மெக்னசைட்டு உருவாகின்றது. இது உயர் அழுத்த பச்சை பாறை வகைகளை சேர்ந்ததது. மெக்னசைட் மெக்னீசியம் செம்பெண்டின் கார்பனேற்றம் (லிசார்டைட்) மூலமாக பின்வரும் எதிர்வினையால் உருவாக்கப்படும்:

2 Mg3Si2O5(OH)4 + 3 CO2 → Mg3Si4O10(OH)2 + 3 MgCO3 + 3 H2O.

பயன்கள்தொகு

மெக்னசைட்டு தரை ஒட்ட ஒரு சேர்ப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உலைகள் மற்றும் சிமெண்ட் உலைகளில் ஒரு புறணியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு சிறந்த எறிசெங்கல் செய்ய பயன்படுகிறது. மிகுதியான மிகப்பெரிய மெக்னீசியத்தை நெருப்பிலிட்டுச் சாம்பலாக்கி உரங்கள் மற்றும் நெகிழி, வண்ணப்பூச்சுகள் மற்றும் காகிதத்தில் கலப்படங்கள், ஒரு உணவு நிரப்பாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது செயற்கை ரப்பர் உற்பத்தியில் ஒரு நிரப்பு மற்றும் ஊக்கியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும் படிக்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Beran, A. and Zemann, J. (1977): Refinement and comparison of the crystal structures of dolomite and of an Fe-rich ankerite. Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, vol.24, pp.279-286.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மெக்னசைட்டு&oldid=2600627" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது