மெக்னீசயம் குளோரைடு

|Section2=! colspan=2 style="background:#f8eaba; text-align:center;" | பண்புகள்

மெக்னீசயம் குளோரைடு
Magnesium chloride.jpg
பெயர்கள்
வேறு பெயர்கள்
மெக்னீசியம் குளோரைடு
இனங்காட்டிகள்
7786-30-3 Yes check.svgY
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

|-

|

| MgCl2

|- | வாய்ப்பாட்டு எடை

| 95.211 g/mol (anhydrous)
203.31 g/mol (hexahydrate)

|- | தோற்றம் | வெண்மை அல்லது நிறமற்ற படிகத் திண்மம் |-

| அடர்த்தி | 2.32 g/cm3 (anhydrous)
1.569 g/cm3 (hexahydrate) |- | உருகுநிலை |

|- | கொதிநிலை | 1,412 °C (2,574 °F; 1,685 K)

|-

|

| anhydrous 52.9 g/100 mL (0 °C)

54.3 g/100 mL (20 °C)
72.6 g/100 mL (100 °C)


hexahydrate
167 g/100 mL (20 °C)

|-

| கரைதிறன் | அசிட்டோன், பிரிடின் சிறிதளவு கரைகிறது. |- | ethanol-இல் கரைதிறன் | 7.4 g/100 mL (30 °C) |-

|

| −47.4·10−6 cm3/mol |-

| ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) | 1.675 (anhydrous)
1.569 (hexahydrate) |- |Section3=! align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | கட்டமைப்பு |- | படிக அமைப்பு | CdCl2 |-


| ஒருங்கிணைவு
வடிவியல் | (எண்முகி, 6-coordinate) |-

|Section5=! align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | வெப்பவேதியியல் |- | Std enthalpy of
formation
ΔfHo298 | -641.1 kJ/mol |-

| நியம மோலார்
எந்திரோப்பி So298 | 89.88 J/mol K |- | வெப்பக் கொண்மை, C | 71.09 J/mol K |- |Section6= |Section7=! colspan=2 style="background:#f8eaba; text-align:center;" | தீங்குகள்

|- | முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் | Irritant |- | பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் | ICSC 0764 |-, R38 | SPhrases = S26, S37, S39 | FlashPt = Non-flammable | LD50 = 2800 mg/kg (oral, rat) | PEL =

 }}

|Section8=! align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | தொடர்புடைய சேர்மங்கள் |- | ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் | மெக்னீசியம் புளுரைடு
மெக்னீசியம் புரோமைடு
மெக்னீசியம் அயாேடைடு ம் குளோரைடு]] |-

}} மெக்னீசியம் குளோரைடு என்ற வேதிச்சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு MgCl2 ஆகும். இதன் பல்வேறு ஐதரேட்டுகள் MgCl2(H2O)x என்ற மூலக்கூறு அமைப்பைக் கெண்டுள்ளன. இதன் உப்புக்கள் பொதுவாக அயனிக உள்ளன. இவை தண்ணீரில் மிகவும் கரையக்கூடியவை. உப்பு அல்லது கடல் நீரில் இருந்து நீரேற்ற மெக்னீசியம் குளோரைடு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. வட அமெரிக்காவில், மெக்னீசியம் குளோரைடு  பெரிய உப்பு ஏரியிலிருந்து முதன்மையாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சோர்டான் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள சாக்கடலில் இருந்தும்  இதேபோன்ற செயல்பாட்டில் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. 

கட்டமைப்பு, தயாரிப்பு, மற்றும் பொது பண்புகள்தொகு

எக்சாஐதரேட்டு, Mg2+ எண்முகி அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. இது மைய உலோக அயனியான[1] ஆறு நீர் மூலக்கூறுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து வதில்லை.[2]


 நீரற்ற MgCl2 ஒரு லூயிஸ் அமிலம் என்றாலும், இது மிகவும் வலிமையற்ற அமிலமாகும்.

மெக்னீசியம் ஐதராக்சைடு மற்றும் ஐதரோகுளோரிக் காடியைப் பயன்படுத்தும் டவ் செயல்முறை மூலம் மெக்னீசியம மறு உருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. 

Mg(OH)2(s) + 2 HCl → MgCl2(aq) + 2 H2O(l)

மெக்னீசயம் கார்பனேட்டுவில் இருந்தும் இதே போல் மெக்னீசயம் குளோரைடு தயாரிக்கப்படுகிறது.


மெக்னீசயம் குளோரைடின் பெரும்பப்பொருட்கள் எண்முகி அணைவுகளாக உள்ளன. பொதுவாக  Mg2+ ன் நான்முகி அணைவுகள் குறைவாகவே உள்ளன. (டெட்ராஎத்தில்அம்மோனியம்) 2MgCl4 உப்புகள் )பிழை காட்டு: Closing </ref> missing for <ref> tag

 மேலும் காண்கதொகு

குறிப்புகள் மற்றும் மேற்கோள்கள்தொகு

Notes
  1. Wells, A. F. (1984) Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Clarendon Press.
  2. see notes in Rieke, R. D.; Bales, S. E.; Hudnall, P. M.; Burns, T. P.; Poindexter, G. S. "Highly Reactive Magnesium for the Preparation of Grignard Reagents: 1-Norbornane Acid", Organic Syntheses, Collected Volume 6, p. 845 (1988). http://www.orgsyn.org/orgsyn/pdfs/CV6P0845.pdf
மேற்கோள்கள்
  • Handbook of Chemistry and Physics, 71 CRC Press, Ann Arbor, Michigan, 1990.

வெளி இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மெக்னீசயம்_குளோரைடு&oldid=2691063" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது