மெத்தாக்சிபுரோப்பேன்

மெத்தாக்சிபுரோப்பேன் (Methoxypropane) என்பது C4H10O என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட ஒரு கரிம வேதியியல் சேர்மமாகும். மெத்தில் புரோப்பைல் ஈதர் என்ற பெயராலும் அழைக்கப்படும் இந்த ஈதர் ஒரு காலத்தில் பொது மயக்கமருந்தாகப் [1] பயன்படுத்தப்பட்டது. தெளிவான, நிறமற்ற இந்நீர்மம் எளிதில் தீப்பற்றி எரியக்கூடியது ஆகும். மெத்தாக்சிபுரோப்பேனின் கொதிநிலை 38.8 பாகை செல்சியசு வெப்பநிலை ஆகும் [2].

மெத்தாக்சிபுரோப்பேன்
Methoxypropane.svg
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
1-மெத்தாக்சிபுரோப்பேன்
வேறு பெயர்கள்
புரோப்பேன், 1-மெத்தாக்சி-
மெத்தில் புரோப்பைல் ஈதர்
மெட்டோபிரில்
நியோதைல்
மெத்தில் என்-புரோப்பைல் ஈதர்
இனங்காட்டிகள்
557-17-5 N
ChemSpider 10709 Yes check.svgY
EC number 209-158-7
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 11182
வே.ந.வி.ப எண் KO2280000
UN number 2612
பண்புகள்
C4H10O
வாய்ப்பாட்டு எடை 74.12
அடர்த்தி 0.7356 கி/செ.மீ3
கொதிநிலை 38.8 °C (101.8 °F; 311.9 K)
30.5 கி/லி
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.35837 (14.3 °செல்சியசு)
பிசுக்குமை 0.3064 cP (0.3 °செல்சியசு)
மருந்தியல்
Routes of
administration
சுவாசத்தில்
தீங்குகள்
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை < −20 °C (−4 °F; 253 K)
வெடிபொருள் வரம்புகள் 1.9-11.8
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

மெட்டோபிரில் மற்றும் நியோதைல் என்ற வர்த்தகப் பெயர்களில் மெத்தாக்சிபுரோப்பேன் சந்தைப்படுத்தப்பட்டது. ஆற்றல் திறன் காரணமாக டை எத்தில் ஈதருக்கு மாற்றாக மெத்தாக்சிபுரோப்பேனைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஒரு மயக்க மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த இந்த ஈதரை, எளிதாக தீப்பற்றாத நவீன ஆலசனேற்றமற்றப்பட்ட ஈதர்கள் இடப்பெயர்ச்சி செய்துவிட்டன.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. White, Mary Louise T.; Shane, Sylvan M.; Krantz, John C., Jr. "Anesthesia. XXI. Propyl methyl ether as an inhalation anesthetic in man", Anesthesiology, (1946), 7, 663-7.
  2. Merck Index, 11th edition, 6031.