ரம்ப்ல்ஸ்

மேலும் பார்க்கதொகு

ரம்ப்லஸ் என்பது திடீர்மாற்றத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சொல் ஆகும்.இதன் காராணமாக  மிருகத்தின் வால் ஏற்படாத நிலையினை உருவாக்குகிறது.. மேன்கண் பூனைகள், மேன்க் ரம்பி, பெல்ஜியன் டி எவரெர்க் மற்றும் ஆருசானா கோழிகள் ஆகியவற்றில் பயன்பாடு மற்றும் உதாரணங்கள் காணப்படுகின்றன

மேலும் பார்க்கதொகு

  • ரம்ப்லஸ் (விலங்கு)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ரம்ப்ல்ஸ்&oldid=2375114" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது