லிங்குவாஃபிராங்கா

லிங்குவாஃபிராங்கா என்பது இணைப்பு மொழி பொதுவான மொழி, வணிக மொழி என்று அறியப்படுகிறது. இது மனிதன் முன்னேற்றம் அடையும்போது கலாச்சாரம், மதம் மற்றும் அலுவலக பயன்பாட்டிற்கென்று உருவாக்கப்பட்டது. இது மெடிடிரேரியன் லிங்குவாஃபிராங்கா என்ற வார்த்தையிலிருந்து உருவானது.

மொழியினைப் பற்றிய வரலாறு மற்றும் மொழியின் அமைப்பினைப்பற்றி விவரிக்கின்றது. உதாரணமாக ஆங்கில மொழியானது பொதுவான மொழியாக இருப்பதால் லிங்குவாஃபிராங்கா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஆங்கிலத்தில் இருந்து மொழி பெயர்க்கப்பட்டது.

மேற்கோள்தொகு

  • "lingua franca – definition of lingua franca in English from the Oxford dictionary". Oxforddictionaries.com. Retrieved 18 June 2015.
  • Viacheslav A. Chirikba, "The problem of the Caucasian Sprachbund" in Pieter Muysken, ed., From Linguistic Areas to Areal Linguistics, 2008, p. 31. ISBN 90-272-3100-1
  • Nye, Mary Jo (2016). "Speaking in Tongues: Science's centuries-long hunt for a common language". Distillations. 2 (1): 40–43. Retrieved 1 February 2017.
  • Gordin, Michael D. (2015). Scientific Babel: How Science Was Done Before and After Global English. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. ISBN 9780226000299.
  • Intro Sociolinguistics – Pidgin and Creole Languages: Origins and Relationships – Notes for LG102, – University of Essex, Prof. Peter L. Patrick – Week 11, Autumn term. Lexico Triantaphyllide online dictionary , Greek Language Center (Kentro Hellenikes
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=லிங்குவாஃபிராங்கா&oldid=3525300" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது