வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரைகள்

இப்பகுதியிலுள்ளவை விக்கிப்பீடியாவின் தமிழ்நாடு வலைவாசலின் ஒரு பிரிவான சிறப்பு கட்டுரை என்ற பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை.

தாங்களும் தமிழ்நாடு வலைவாசலில் காட்சிப்படுத்துவதற்கான சிறப்பு பக்கங்களைப் பரிந்துரைக்கலாம். (காப்பகமானது காட்சிப்படுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில் அடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

வடிவமைப்பு
{{வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/வடிவமைப்பு
 |படிமம்    =
 |படிம தலைப்பு =
 |உரை     =
 |இணைப்பு   =
 |முகப்பு    = வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரைகள்
}}

<noinclude>
[[பகுப்பு:சிறப்புக் கட்டுரை - தமிழ்நாடு வலைவாசல்‎]]
</noinclude>

காப்பகம்தொகு

1 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/1

சென்னை (Chennai) தமிழ்நாட்டின் தலைநகரும் இந்தியாவின் நான்காம் பெரிய நகரும் ஆகும். 1996ஆம் வருடத்திற்கு முன்னர் இந்நகரம் மதறாஸ் (Madras) என்றும் அழைக்கப்பட்டு வந்தது. சென்னை, வங்காள விரிகுடாவின் கரையில் அமைந்த துறைமுக நகரங்களுள் ஒன்று. சுமார் 7.45 மில்லியன் மக்கள் வாழும் இந்நகரம், உலகின் 35 பெரிய மாநகரங்களுள் ஒன்று. பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர் சென்னையில் கால் பதித்தது முதலே சென்னை நகரம் முக்கிய நகரமாக வளர்ந்து வருகிறது. சென்னை, தென்னிந்தியாவின் வாசலாக கருதப்படுகிறது. சென்னை நகரில் உள்ள மரினா கடற்கரை, உலகின் நீளமான கடற்கரைகளுள் ஒன்று. சென்னை, கோலிவுட் எனப்படும் தமிழ்த் திரைப்படத்துறையின் தாயகம். பல விளையாட்டு அரங்கங்கள் உள்ள சென்னையில் பல விளையாட்டுப் போட்டிகளும் நடைபெறுகின்றன.2 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/2


[[|மேலும்...]]3 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/3


[[|மேலும்...]]4 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/4


[[|மேலும்...]]5 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/5


[[|மேலும்...]]6 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/6 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/6

7 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/7 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/7

8 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/8 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/8

9 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/9 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/9

10 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/10 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/10

11 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/11 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/11

12 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/12 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/12

13 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/13 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/13

14 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/14 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/14

15 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/15 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/15

16 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/16 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/16

17 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/17 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/17

18 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/18 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/18

19 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/19 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/19

20 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/20 வலைவாசல்:தமிழ்நாடு/சிறப்புக் கட்டுரை/20

பரிந்துரைகள்தொகு