வார்ப்புரு:வளங்கள்

Excludable Non-excludable
Rivalrous Private goods
food, clothing, toys, furniture, cars
Common goods / (Common-pool resources)
water, fish, hunting game
Non-rivalrous Club goods
cable television
Public goods
national defense, free-to-air television, air
Private and public goods
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:வளங்கள்&oldid=1472033" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது