வார்ப்புரு:வேபிரிசியசு

Fabricius, Johann Philipp (1972). [{{{சுட்டு}}} J. P. Fabricius's Tamil and English dictionary]. rev.and enl. Tranquebar: Evangelical Lutheran Mission Pub. பக். {{{பக்கங்கள்}}}. {{{சுட்டு}}}.