வார்ப்புரு:நற்செய்தியில் இயேசு

(வார்ப்புரு:Gospel Jesus இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
நற்செய்திகளின்படி
இயேசுவின் வாழ்வு
இயேசுவின் வாழ்வு

Portal-puzzle.svg கிறித்தவம் வலைவாசல்

Portal-puzzle.svg விவிலியம் வலைவாசல்