வார்ப்புரு:Infobox international football competition

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usageதொகு

{{Infobox international football competition
| tourney_name = <!- PAGE NAME-->
| year = 
| yearr = 
| other_titles = 
| image = 
| size = 
| alt = 
| caption = 
| city = 
| country =
| dates = 
| num_teams = 
| confederations = <!-- use only one of these two options --> 
| associations = <!-- use only one of these two options -->
| venues = 
| cities = 
| champion = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| champion_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| count = 
| second = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| second_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| third = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| third_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| fourth = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| fourth_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| matches = 
| goals = 
| attendance = 
| top_scorer = 
| player = 
| young_player = 
| prevseason = 
| nextseason = 
}}


2009 All-Player Gold Cup
All-Player Championship
சுற்றுப்போட்டி விவரங்கள்
இடம்பெறும் நாடுUnited States
நாட்கள்June 6 – June 24
அணிகள்12 (1 கூட்டமைப்பில் இருந்து)
அரங்கு(கள்)(6 நகரங்களில்)
இறுதி நிலைகள்
வாகையாளர் பிரேசில் (4-ஆம் தடவை)
இரண்டாம் இடம்இத்தாலி A.C. Milan
மூன்றாம் இடம்வார்ப்புரு:Fbw
நான்காம் இடம்வார்ப்புரு:Fbu
போட்டித் தரவுகள்
விளையாடிய ஆட்டங்கள்2
எடுக்கப்பட்ட கோல்கள்64 (32 /ஆட்டம்)
பார்வையாளர்கள்9,21,476 (4,60,738/ஆட்டம்)
அதிக கோல்கள் எடுத்தவர்(கள்)ஒண்டுராசு Carlos Pavón
சிறந்த ஆட்டக்காரர்கனடா Julian De Guzman
{{Infobox international football competition
| tourney_name = All-Player Gold Cup
| year = 2051
| other_titles = All-Player Championship
| image =
| size = 200px
| alt = Blank image
| caption = 2007 All-Player Gold Cup official logo
| country = United States
| dates = June 6 – June 24
| num_teams = 12
| confederations = 0
| venues = 6
| cities = 6
| champion = Brazil
| second_other = {{flagicon|Italy}} [[A.C. Milan]]
| third_other = {{fbw|Germany}}
| fourth_other = {{fbu|England}}
| count = 4
| matches = 100000
| goals = 64
| attendance = 921476
| top_scorer = {{flagicon|ARG}} [[Lionel Messi]]
| player = {{flagicon|CAN}} [[Julian De Guzman]]
| young_player = 

}}Microformatதொகு

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templatesதொகு

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

URLs will only be included if you use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classesதொகு

hCalendar uses HTML classes including:

  • attendee
  • contact
  • description
  • dtend
  • dtstart
  • location
  • organiser
  • summary
  • url
  • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.