வார்ப்புரு:Non-free software screenshot

Copyrighted

இப்படிமம் காப்புரிமைக்குட்படுத்தப்பட்ட கணினி மென்பொருள் ஒன்றின் திரைக்காட்சிப் படிமமாகும், இதன் காப்புரிமை, நிரலை எழுதியவருக்கோ அல்லது மென்பொருளை வெளியிட்ட நிறுவனத்துக்கோ சொந்தமாக இருக்கலாம். இப்படிமத்தின் குறைந்தத் தரத்திலான அல்லது சிறிய படிமத்தைப் பயன்படுத்தல் பின்வரும் இடங்களில் காப்புரிமையை மீறாத செயலாகக் கருதப்படலாம்.

பயன்படுத்தல், ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் சட்டத்தின் நியாயமான பயன்பாடு என்பதன் கீழ் தகுதி பெறுவதோடு, இதைத் தவிர விக்கிப்பீடியா உட்பட வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தல் காப்புரிமையை மீறிய செயலாகக் கருதப்படலாம். மேலதிகத் தகவல்களுக்கு விக்கிப்பீடியாவின் நியாயமான பயன்பாட்டுக் கொள்கைகளை ஒரு முறை பார்க்கவும்.

கோப்பை மேலேற்றுபவருக்கு:ஒவ்வொரு படிமத்துக்கும் நியாயமான பயன்பாட்டுக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடவும். மேலும் படிமத்தின் மூலத்தையும் குறிப்பிடவும்.

⚠ இது கட்டற்ற மென்பொருளொன்றின் திரைக்காட்சிப் படிமமாயின் இவ்வார்ப்புருவை பயன்படுத்த வேண்டாம். பதிலாக {{Free screenshot}} என்பதை பயன்படுத்துக.