வார்ப்புரு:Uw-generic4

Final warning இன்னொரு முறை நீங்கள் அவ்வாறு செய்தால் எச்சரிக்கை இன்றி தடை செய்யப்படுவீர்கள்.தேவையற்ற தொகுப்புகள்.

Template documentation

Usage:

{{subst:Uw-generic4}}
{{subst:Uw-generic4|Article}} references a specific article
{{subst:Uw-generic4|Article|Additional text}} adds text onto the end of the message instead of "Thank you"
{{subst:Uw-generic4||Additional text}} or {{subst:Uw-generic4|2=Additional text}} also adds text onto the end of the message instead of "Thank you", but doesn't link a page as specified by the article
  • :{{subst:Uw-generic4|Article|Additional text|reason=}} changes "disrupt Wikipedia" to the entered text
  • This is a generic template for those UW templates that have no level 4.
  • This standardized template conforms to guidelines by the user warnings project. You may discuss the visual appearance of these standardized templates (e.g. the image in the top-left corner) at the user warning talk page.
  • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
  • Please remember to substitute the template using {{subst:Uw-generic4}} rather than {{Uw-generic4}}.
  • To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template. If such article or additional text includes a URL or anything which includes an equal sign ("="), it may break the parser's function unless you prefix the article or the text with a named template parameter. Use "1=" if the article contains an equals sign and use "2=" if the additional text contains an equals sign (such as a URL).


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Uw-generic4&oldid=2744318" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது