விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 13

WT-reentry-fireball-tight.jpg

நவம்பர் 13:

சங்கரதாசு சுவாமிகள் (இ. 1922· பி. சுசீலா (பி. 1935)
அண்மைய நாட்கள்: நவம்பர் 12 நவம்பர் 14 நவம்பர் 15