விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 13

மே 13:

பி. ஆர். ராஜமய்யர் (இ. 1898· கு. மா. பாலசுப்பிரமணியம் (பி. 1920· வி. தெட்சணாமூர்த்தி (இ. 1975)
அண்மைய நாட்கள்: மே 12 மே 14 மே 15