விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 31

Clock Tower - Palace of Westminster, London - September 2006-2.jpg

மே 31: புகையிலை எதிர்ப்பு நாள்

நீலாவணன் (பி. 1931· அ. ஜெ. வில்சன் (இ. 2005· எசு. எம். கமால் (இ. 2007)
அண்மைய நாட்கள்: மே 30 சூன் 1 சூன் 2