விக்கிப்பீடியா:செல் பொத்தான்

இப்பக்கம் விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டதாகும். ஆனால், அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்படும்.

இப்பக்கத்தை நேரடியாக தொகுக்க இங்கே செல்லவும் Meta-Wikimedia version of this page

விக்கிப்பீடியாவின் எல்லாப் பக்கங்களிலும் standard skin தேடு பொத்தானுக்குப் பக்கத்தில் இந்த செல் பொத்தான் காணப்படுகிது. தேடுதலுக்கு விடை கிடைத்தப் பக்கத்திற்குச் சென்று தேடுவதற்குப் பதிலாக இந்த ”செல் பொத்தானை” அழுத்தி நேரடியாக ஒரு கட்டுரையை காணலாம். அதை இப்படிச் சொல்லலாம், பயனர் ஒவ்வொரு பக்கமாக உலவுவதற்குப் பதிலாக, எந்தவொரு இணைப்பிற்கும் செல்லாமல், இந்த செல் பொத்தான் மூலம் விரைவாக விடையைக் கண்டறியலாம்.

ஒரு பக்கத்தைப் பார்க்க, பெயரைப் பதிவுசெய்து "செல்" பொத்தானை அழுத்தவும். செல் பொத்தான் பார்ப்பதற்கு சுலபமாக தோன்றினாலும் அது சிக்கலாது. அது இவ்வாறு வேலை செய்கிறது.--Tamilanban3000 07:23, 30 ஆகஸ்ட் 2009 (UTC)

    • Prefixes like "User:" and "Wikipedia:" are currently treated as words in the title search, but not in the previous matching routines, where they are treated as proper namespace prefixes.
  1. Try a full text search for the entered words and display the search result page as it would be shown if the user clicked the "தேடு" button.

If the user uses the செல் button wisely, it will allow the user to quickly jump to his/her most frequently used pages. It is also a good idea to use it for unambiguous searches -- if a direct match fails, it will always fall back to the normal search anyway, and if it succeeds, the user is immediately taken where the user wants to go. In general, the செல் button generates little server load, and therefore usually remains functional even if the fulltext search is deactivated for performance reasons.

ஆங்கிலத் தலைப்புடைய பக்கங்களைத் தேடதொகு

  1. Try to view the page exactly as it is entered, e.g. Quantum Leap takes the user to the television science fiction series, while Quantum leap takes the user to the phenomenon. If there is no match, continue.
  2. Try all lower case (with the first letter capitalized), e.g. if the user types "QUANTUM LEAP", the exact case match would fail, and Quantum leap would be displayed. If there is no match, continue.
  3. Try the capitalized version, e.g. "noam chomsky" becomes "Noam Chomsky". If there is no match, continue.
  4. Try the all upper case version, e.g. "nasa" becomes "NASA". If there is no match, continue.
  5. Try a case insensitive title search that also matches partial page titles, e.g. "Yar" would match "Tasha Yar". If there are several matches, priority is as follows: 1) articles, 2) article talk pages, 3) user pages, 4) user talk pages, 5) wikipedia pages, 6) wikipedia talk pages, 7) image pages, 8) image talk pages. That is, for example, if both a talk page with the title and a normal page exist, the normal page is viewed. If there is no match, continue.
    • Stopwords are ignored in this title search.

மாற்றுதொகு

If the user just wants the first step mentioned above to be carried out, do not use the செல் button, but put the URL in the address bar, e.g. www:Quantum Leap .