விக்கிப்பீடியா:தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்

நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

பின்வரும் விடயங்களில் கூட்டு முயற்சியாகத் தானியங்கிக் கட்டுரைகள் எழுதுவது தொடர்பில் முயற்சி செய்யலாம். இது குறித்துப் பயனர்களது கருத்துக்கள் வேண்டப்படுகின்றன.


நுட்ப விளக்கம்

தொகு
 
தானியங்க்கி புதுபதிகை செய்வது
 
pagefromfile.py -notitle கட்டளை
 
விக்கியில் அவதானித்தல்

தரவுதளங்களில் அட்டவணைகளே அடிப்படை வடிவம். அட்டவணை வடிவ தகவல்களை பந்தி வடிவில் தானியங்கிகள் மூலம் கட்டுரையாக ஆக்கலாம். அதை எப்படி செய்வது என்பது பினவருமாறு.

தானியங்கிகள் மூலம் எப்படி கட்டுரைகளை ஆக்குதவு என்பதற்கு விக்கிப்பீடியா:தானியங்கிகள் பக்கம் சென்று பார்க்கவும். சுருக்கமாக பைத்தான் தானியங்கி நிரலை தரவிறக்கி, பின்னர் directory சென்று, login செய்து, அங்கே pagefromfile.py -notitle என்று செலுத்த வேண்டும். தரவு கோப்பு பெயர் dict.txt என்று ஏவ முன்பு அதே directory இல் சேமித்து இருக்க வேண்டும். அந்த தரவுக் கோப்பு கீழே தரப்பட்ட வடிவில் utf - 8 ஆக சேமிக்கப்பட்டிக்க வேண்டும்.

தரவுக் கோப்பை எப்படி உருவாக்குவது? தானியங்கிகளின் பயன்பாடு பெருந்தொகையான கட்டுரைகளை உருவாக்குவதில் உள்ளது. உள்ளீடு தரவுக் கோப்புகளை அட்டவணைத் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி நிரலாக்கம் மூலம் உருவாக்கலாம். சில வேளைகளில் தரவுக் கோப்புகளை manual ஆகவும் ஆக்கலாம். எ.கா: தலைப்பு பரிசோதனை 1, தலைப்பு பரிசோதனை 2

இதே போல் பெர்ள் நிரல் மொழி தானியங்கி கொண்டும் செய்யலாம்.

தகவல் அட்டவணை

தொகு
தலைப்பு நோய் பெயர் நோய் வகை தரவு 3
தலைப்பு பரிசோதனை 1 தரவு 11 தரவு 12 தரவு 13
தலைப்பு பரிசோதனை 2 தரவு 21 தரவு 22 தரவு 23
தலைப்பு பரிசோதனை 3 தரவு 31 தரவு 32 தரவு 33

subject_data.txt

தொகு
தலைப்பு பரிசோதனை 1, தரவு 11, தரவு 12, தரவு 13
தலைப்பு பரிசோதனை 2, தரவு 21, தரவு 22, தரவு 23
தலைப்பு பரிசோதனை 3, தரவு 31, தரவு 32, தரவு 33

generate_dict.py

தொகு
# Project:   Tamil Wikipedia Bot Scripts
# Name:     generate_dict.py
# Date:     Aug 1, 2008
# About:    This file will read txt data, and produce dict.py


# Read the data file 
fr = open('subject_data.txt', 'r')
# This is output file that will be used by pagefromfile.py
fw = open('dict.txt', 'w')

start = "{{-start-}}"
stop = "{{-stop-}}"

# The following blocak will
#  Read each line of the data file
#  Split the line by comma
#  Add the appropriate sentences to generate the dict.py 

for line in fr:
  string_data = line.split(",")
  print string_data[0]
  fw.write(start + "\n")
  fw.write("'''" + string_data[0] + "''' \n")
  fw.write("நோய்" + " பெயர் " + string_data[1] + ". ")
  fw.write("நோய்" + " வகை " + string_data[2] + ". ")
  fw.write("வசனம் 3 " + string_data[3].rstrip("\n") + ". ")
  fw.write("\n")
  fw.write("[[பகுப்பு:நோய்]]")
  fw.write("\n" + stop + "\n")

fw.close()
fr.close()
{{-start-}}
'''தலைப்பு பரிசோதனை 1''' 
நோய் பெயர் தரவு 11. நோய் வகை தரவு 12. வசனம் 3 தரவு 13. 
[[பகுப்பு:நோய்]]
{{-stop-}}
{{-start-}}
'''தலைப்பு பரிசோதனை 2''' 
நோய் பெயர் தரவு 21. நோய் வகை தரவு 22. வசனம் 3 தரவு 23. 
[[பகுப்பு:நோய்]]
{{-stop-}}
{{-start-}}
'''தலைப்பு பரிசோதனை 3''' 
நோய் பெயர் தரவு 31. நோய் வகை தரவு 32. வசனம் 3 தரவு 33. 
[[பகுப்பு:நோய்]]
{{-stop-}}

கட்டுரைப் பரிந்துரைகள்

தொகு

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் (இந்தியா)

தொகு

1900கள், 1800கள், 1810கள், 1820கள்

தொகு
 • வரலாறு தொடர்பான வார்ப்புருக்களை தானியங்கிகள் மூலம் இணைக்கலாம். சில அடிப்படைத் தகவல்களைச் சேர்க்கலாம்.
 • எ.கா: 2000கள்
 • வார்ப்புருக்கள், வகைகள், அடிப்படை வரையறை
 • இது சீர்தரப்படுத்தப்பட்ட வேண்டும்.

இவற்றையும் பார்க்க

தொகு