விக்கிப்பீடியா:தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்

நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

subject_data.txt

தொகு
அருணோதயம் (இதழ்); 1940; இந்தியாவில்; மாதாந்தம்; கே.பி.சாரதி; மக்களை ஈர்க்கிற படைப்புகளமைந்த பல்சுவை படைப்புக்களை; இந்தியத்; கலை இலக்கிய
தமிழ்த்தேன் (இதழ்); 1960; இந்தியாவில்; மாதாந்தம்; எம்.சி.கண்ணபிரானார்; கதை, கவிதை, துணுக்குகளை முதன்மைப் படுத்தி; இந்தியத்; கலை இலக்கிய
வைத்தியன் (இதழ்); 1980; இலங்கையில்; மாதாந்தம்; க.ச. பரிபூரணாநந்தர்; மருத்துவக் குறிப்புகள், செய்திகளை; இலங்கைத்; மருத்துவத்
வயல் (இதழ்); 1980; இலங்கையில்; காலாண்டுக்கு ஒருமுறை; ஆசிரியர் குழு; கலை இலக்கிய சமூக அறிவியல் படைப்புக்களை; இலங்கைத்; கலை இலக்கிய

generate_dict.py

தொகு
#!/usr/bin/python2.6
# -*- coding: utf-8 -*-

# Project:   Tamil Wikipedia Bot Scripts
# Name:     generate_dict.py
# Date:     Aug 1, 2008
# About:    This file will read txt data, and produce dict.py

# Read the data file 
fr = open('subject_data.txt', 'r')
# This is output file that will be used by pagefromfile.py
fw = open('dict.txt', 'w')
     
start = "{{-start-}}"
stop = "{{-stop-}}"

# The following blocak will
#  Read each line of the data file
#  Split the line by comma
#  Add the appropriate sentences to generate the dict.py 

for line in fr:
  string_data = line.split(";")
  print string_data[0]
  fw.write(start + "\n")
  fw.write("'''" + string_data[0].strip() + "'''" + "\n")
  fw.write("'''" + string_data[0].strip() + "'''" + string_data[1].strip() + " களில் " + string_data[2].strip() + " இருந்து " + string_data[3].strip() +" வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். ")
  if (string_data[4].strip()) == "ஆசிரியர் குழு":
  	fw.write("இந்த இதழுக்கு ஓர் ஆசிரியர் குழு பொறுப்பாக இருக்கிறது.")
  else:
   fw.write("இதன் ஆசிரியர் " + string_data[4].strip() + " ஆவார். ")
  fw.write("இது " + string_data[5].strip() + " வெளியிட்டது. ")
  fw.write("இந்த இதழ்களில் சில [[தமிழம்]] [[நாள் ஒரு நூல்|நாள் ஒரு நூல்]] திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.")
  fw.write("\n\n")  
  fw.write("== உசாத்துணைகள் ==\n")
  fw.write("* [[நாள் ஒரு நூல்]]")
  fw.write("\n\n")
  fw.write("[[பகுப்பு:" + string_data[7].strip() + " தமிழ் இதழ்கள்]]\n")  
  if string_data[6].strip() == "இலங்கைத்":
   fw.write("[[பகுப்பு:ஈழத்து சஞ்சிகைகள்]]\n")
  else: 
   fw.write("[[பகுப்பு:" + string_data[6].strip() + " தமிழ் இதழ்கள்]]\n")
  fw.write("[[பகுப்பு:" + string_data[1].strip() + " களில் வெளிவந்த தமிழ் இதழ்கள்]]\n")
 
  fw.write("\n" + stop + "\n")

fw.close()
fr.close()
{{-start-}}
'''அருணோதயம் (இதழ்)'''
'''அருணோதயம் (இதழ்)'''1940 களில் [[இந்தியா]]வில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் கே.பி.சாரதி ஆவார். இது மக்களை ஈர்க்கிற படைப்புகளமைந்த பல்சுவை படைப்புக்களை வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில [[தமிழம்]] [[நாள் ஒரு நூல்|நாள் ஒரு நூல்]] திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

== உசாத்துணைகள் ==
* [[நாள் ஒரு நூல்]]

[[பகுப்பு:கலை இலக்கிய தமிழ் இதழ்கள்]]
[[பகுப்பு:இந்தியத் தமிழ் இதழ்கள்]]
[[பகுப்பு:1940 களில் வெளிவந்த தமிழ் இதழ்கள்]]

{{-stop-}}
{{-start-}}
'''தமிழ்த்தேன் (இதழ்)'''
'''தமிழ்த்தேன் (இதழ்)'''1960 களில் [[இந்தியா]]வில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் எம்.சி.கண்ணபிரானார் ஆவார். இது கதை, கவிதை, துணுக்குகளை முதன்மைப் படுத்தி வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில [[தமிழம்]] [[நாள் ஒரு நூல்|நாள் ஒரு நூல்]] திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

== உசாத்துணைகள் ==
* [[நாள் ஒரு நூல்]]

[[பகுப்பு:கலை இலக்கிய தமிழ் இதழ்கள்]]
[[பகுப்பு:இந்தியத் தமிழ் இதழ்கள்]]
[[பகுப்பு:1960 களில் வெளிவந்த தமிழ் இதழ்கள்]]

{{-stop-}}
{{-start-}}
'''வைத்தியன் (இதழ்)'''
'''வைத்தியன் (இதழ்)'''1980 களில் [[இலங்கை]]யில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் க.ச. பரிபூரணாநந்தர் ஆவார். இது மருத்துவக் குறிப்புகள், செய்திகளை வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில [[தமிழம்]] [[நாள் ஒரு நூல்|நாள் ஒரு நூல்]] திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

== உசாத்துணைகள் ==
* [[நாள் ஒரு நூல்]]

[[பகுப்பு:மருத்துவத் தமிழ் இதழ்கள்]]
[[பகுப்பு:ஈழத்து சஞ்சிகைகள்]]
[[பகுப்பு:1980 களில் வெளிவந்த தமிழ் இதழ்கள்]]

{{-stop-}}
{{-start-}}
'''வயல் (இதழ்)'''
'''வயல் (இதழ்)'''1980 களில் [[இலங்கை]]யில் இருந்து காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இந்த இதழுக்கு ஒர் ஆசியர் குழு பொறுப்பாக இருக்கிறது.இது கலை இலக்கிய சமூக அறிவியல் படைப்புக்களை வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில [[தமிழம்]] [[நாள் ஒரு நூல்|நாள் ஒரு நூல்]] திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

== உசாத்துணைகள் ==
* [[நாள் ஒரு நூல்]]

[[பகுப்பு:கலை இலக்கிய தமிழ் இதழ்கள்]]
[[பகுப்பு:ஈழத்து சஞ்சிகைகள்]]
[[பகுப்பு:1980 களில் வெளிவந்த தமிழ் இதழ்கள்]]

{{-stop-}}