விக்கிப்பீடியா:நினைவுக்குறித்தாள்

குறுக்கு வழி:
WP:CHEAT

விக்கிப்பீடியா நினைவுக்குறித்தாள்

விரிவான விளக்கங்களுக்கு, பார்க்க எப்படி விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள ஒரு பக்கத்தைத் தொகுப்பது

விவரிப்பு தட்டச்சினால் கிடைப்பது
சாய்வெழுத்து

''சாய்வெழுத்து''

சாய்வெழுத்து

தடித்த எழுத்து

'''தடித்து'''

தடித்து

தடித்தும் சாய்ந்தும்

'''''தடித்தும் சாய்ந்தும்'''''

தடித்தும் சாய்ந்தும்

உள்ளிணைப்பு
(தமிழ் விக்கியினுள்)

[[பக்கம் பெயர்]]
[[பக்கம் பெயர்|காட்டவேண்டிய உரை]]

பக்கம் பெயர்
காட்டவேண்டிய உரை

வெளி இணைப்பு
(மற்ற இணையதளங்களுக்கு)

[http://www.example.org காட்டவேண்டிய உரை]
[http://www.example.org]
http://www.example.org

காட்டவேண்டிய உரை
[1]
http://www.example.org

வேறு பக்கத்திற்கு மீள்வழிப்படுத்து

#REDIRECT [[செல்லவேண்டிய பக்கம்]]

செல்லவேண்டிய பக்கம்

rowspan="3"அடிக்குறிப்புகள்/மேற்கோள்கள்
வரிசை எண்கள் தாமாக கொடுக்கப்படும்.
ஓர் அடிக்குறிப்பையோ மேற்கோளையோ உருவாக்க இந்த வடிவத்தை பாவிக்கவும்:

கட்டுரை உரை.<ref பெயர்="சோதனை">[http://www.example.org இணைப்பு உரை], கூடுதல் உரை.</ref>

கட்டுரை உரை.[1]
இந்தக்குறிப்பை மீண்டும் பயன்படுத்த பெயருடன் "/" பயன்படுத்தவும்:

கட்டுரை உரை.<ref name="சோதனை" />

குறிப்புகளை காட்டிட, கீழ்கண்டவற்றில் ஏதாவது' ஓர் வரியை மேற்கோள்கள் பத்தியில் சேர்க்கவும்

<references/>
{{Reflist}}


 1. இணைப்பு உரை, கூடுதல் உரை.

பத்தி தலைப்புகள்[1]
கட்டுரையில் நான்கு தலைப்புகளுக்கு மிகும்போது ஓர் பொருளடக்கம் பெட்டி தானாகவே உருவாகும்.

== முதல்நிலை ==
=== இரண்டாம் நிலை ===
==== மூன்றாம் நிலை ====
===== நான்காம் நிலை =====
====== ஐந்தாம் நிலை ======

முதல்நிலை

இரண்டாம் நிலை

மூன்றாம் நிலை

நான்காம் நிலை
ஐந்தாம் நிலை
புள்ளியிட்ட பட்டியல்[1]
பட்டியல் உருப்படிகள் இடையே வெற்றுவரிகள் தவிர்க்கப்படவேண்டும், (பார்க்க எண்ணமிடப்பட்ட பட்டியல்கள்).

* ஒன்று
* இரண்டு
** இரண்டு புள்ளி ஒன்று
* மூன்று

 • ஒன்று
 • இரண்டு
  • இரண்டு புள்ளி ஒன்று
 • மூன்று
எண்ணமிடப்பட்ட பட்டியல்]][1]
பட்டியலின் உருப்படிகளுக்கு இடையேயான வெற்றுவரிகள் எண்ணிக்கையை மீண்டும் ஒன்றிலிருந்து துவக்கும்.

# ஒன்று
# இரண்டு
## இரண்டு புள்ளி ஒன்று
# மூன்று

 1. ஒன்று
 2. இரண்டு
  1. இரண்டு புள்ளி ஒன்று
 3. மூன்று
வில்லைப்படம்

[[File:Wikipedia-logo-v2-ta.svg|thumb|தலைப்பு உரை]]

தலைப்பு உரை
பேச்சு பக்கங்களில்
கையெழுத்து ~~~~

~~~

பயனர்பெயர் (பேச்சு) 22:18, 17 ஏப்பிரல் 2024 (UTC)

பயனர்பெயர் (பேச்சு)

வரி துவக்கத்தை தள்ளல்[1]

தள்ளல் இல்லை (சாதாரணம்)
:முதல் தள்ளல்
::இரண்டாம் தள்ளல்
:::மூன்றாம் தள்ளல்

தள்ளல் இல்லை (சாதாரணம்)

முதல் தள்ளல்
இரண்டாம் தள்ளல்
மூன்றாம் தள்ளல்
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 வரிகளின் துவக்கத்தில் மட்டுமே பயனாகும்.

கூடுதல் பார்வைக்கு

 
பயனர் பங்களிப்பு பக்கங்கள், கட்டுரை வரலாறு பக்கங்கள், கவனிப்பு பட்டியல், மற்றும்அண்மைய மாற்றங்கள் - இவை உங்கள் சக பயனர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என கவனிக்க உதவும்.இந்த படிமம் சிலவற்றை விளக்குகிறது.