விக்கிப்பீடியா:பயனர் பெட்டிகள்/சமயங்கள்

இப்பக்கம் சமயங்கள் தொடர்பான பயனர் பெட்டிகளின் விவரங்கள் அடங்கிய தொகுப்பாகும்.


குறிமுறை விளைவு
 {{Template:பயனர் சமயம்}}
Religious syms.png இந்த பயனர் சமயத்தில் ஆர்வமுள்ளவர்.

Transclusions
 {{Template:பயனர் சைவ சமயம்}}
SaivismFlag.png இப்பயனர் சைவ சமயி ஆவார்.
Transclusions
 {{Template:தமிழ் தொன்மவியல்}}
Tiruchendur murugan.jpg
இந்த பயனருக்கு
தமிழ் தொன்மவியலில் ஆர்வம்.
Transclusions
 {{Template:பயனர் மதம் இல்லை ஆனால் கடவுள்}}
NoReligionButGod.jpgஇப்பயனர் சமயங்களை நிராகரிப்பவர்.
Transclusions