விக்கிப்பீடியா:பெண்கள் நலனுக்கான விக்கி மகளிர் 2019/முன்பதிவு

பெண்கள் நலனுக்கான விக்கி மகளிர் 2019 க்காக நீங்கள் உருவாக்கும் கட்டுரைகளை கீழே முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

காந்திமதிதொகு

 1. Bartholin cyst  Y ஆயிற்று
 2. Asian Feminist Theory  Y ஆயிற்று
 3. Alcohol and Pregnancy  Y ஆயிற்று
 4. Obstetric fistula
 1. Amenorrhea

பார்வதிஸ்ரீதொகு

 1. Phenylketonuria  Y ஆயிற்று
 2. Infectious mononucleosis  Y ஆயிற்று
 3. Duchenne muscular dystrophy  Y ஆயிற்று
 4. Liver cancer  Y ஆயிற்று
 5. Forced prostitution  Y ஆயிற்று
 6. Esophageal cancer  Y ஆயிற்று
 7. Endometritis  Y ஆயிற்று

கிஷோர்தொகு

 1. Mirror syndrome