விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்

முக்கிய கட்டுரைகள்
நிலை 1     நிலை 2     நிலை 3     நிலை 4
குறுக்கு வழி:
WP:1000

இந்த பக்கத்தில் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இருக்க வேண்டிய கட்டுரைகளின் ஒரு பகுதி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆயிரம் கட்டுரைகளும் மிக முக்கிய தரத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இவை முக்கிய கட்டுரைகள் என்பதில் நிலை 3 ஆகும். நிலை 2 இற்கான கட்டுரைகள் தடித்த எழுத்தில் உள்ளன.

நிலை 4 என்பதில் முக்கிய 10 ஆயிரம் கட்டுரைகளைப் பட்டியலடலாம்.

இக்கட்டுரைகளின் தற்போதைய நிலவரம் அறிய: விக்கிப்பீடியா:தரவுத்தள அறிக்கைகள்/முக்கிய கட்டுரைகளின் நிலவரம்

மக்கள் (132 கட்டுரைகள்) தொகு

ஓவியர்கள் (10 கட்டுரைகள்) தொகு

எழுத்தாளர்கள் (18 கட்டுரைகள்) தொகு

இசையமைப்பாளர்களும் இசைக்கலைஞர்களும் (10 கட்டுரைகள்) தொகு

திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் (4 கட்டுரைகள்)) தொகு

தொழில் முனைவோர் (1 கட்டுரைகள்) தொகு

நாடுகாண் பயணிகள் (8 கட்டுரைகள்) தொகு

கண்டுபிடிப்பாளர்களும் அறிவியலாளர்களும் (20 கட்டுரைகள்) தொகு

கணிதவியலாளர்கள் (10 கட்டுரைகள்) தொகு

மெய்யியலாளர்களும் சமூக அறிவியலாளர்களும் (16 கட்டுரைகள்) தொகு

சமயப் பெரியார்கள் (10 கட்டுரைகள்) தொகு

அரசியலாளர்களும் தலைவர்களும் (26 கட்டுரைகள்) தொகு

வரலாறு (76 கட்டுரைகள்) தொகு

பொது (5 கட்டுரைகள்) தொகு

வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம் முதல் செந்நெறிக்குப் பிந்திய காலம் வரையிலான வரலாறு (34 கட்டுரைகள்) தொகு

தற்கால வரலாறு (22 articles) தொகு

பிரதேச அடிப்படையின் வரலாறு (9 கட்டுரைகள்) தொகு

பிற விடயங்கள் தொடர்பான வரலாறு (6 கட்டுரைகள்) தொகு

புவியியல் (92 கட்டுரைகள்) தொகு

பொது (1 கட்டுரை) தொகு

மானிடப் புவியியல் (52 கட்டுரைகள்) தொகு

கண்டங்களும் பிரதேசங்களும் (10 கட்டுரைகள்) தொகு

நீரியல் அம்சங்கள் (17 கட்டுரைகள்) தொகு

நிலம்சார் அம்சங்கள் (12 கட்டுரைகள்) தொகு

கலைகளும் பண்பாடும் (56 கட்டுரைகள்) தொகு

பொது (4 கட்டுரைகள்) தொகு

கலை இயக்கங்கள் (6 கட்டுரைகள்) தொகு

கட்டடக்கலை (9 கட்டுரைகள்) தொகு

இலக்கியம் (11 கட்டுரைகள்) தொகு

இசை (9 கட்டுரைகள்) தொகு

நிகழ்த்து கலைகள் (9 கட்டுரைகள்) தொகு

காட்சிக் கலை (8 கட்டுரைகள்) தொகு

மெய்யியலும் சமயமும் (61 கட்டுரைகள்) தொகு

மெய்யியல் (22 கட்டுரைகள்) தொகு

சமயம் (15 கட்டுரைகள்) தொகு

குறிப்பிட்ட சமயங்கள் (24 கட்டுரைகள்) தொகு

அன்றாட வாழ்க்கை (53 கட்டுரைகள்) தொகு

பொது (18 கட்டுரைகள்) தொகு

பொழுதுபோக்கும் களியாட்டமும் (13 கட்டுரைகள்) தொகு

Food and drink (22 articles) தொகு

சமூகமும் சமூக அறிவியலும் (140 கட்டுரைகள்) தொகு

பொது (8 கட்டுரைகள்) தொகு

சமூகப் பிரச்சினைகள் (29 கட்டுரைகள்) தொகு

மொழி (28 கட்டுரைகள்) தொகு

ஊடகம் (7 கட்டுரைகள்) தொகு

வணிகமும் பொருளியலும் (25 கட்டுரைகள்) தொகு

அரசியலும் (28 கட்டுரைகள்) தொகு

உளவியல் (15 கட்டுரைகள்) தொகு

உடல்நலமும் மருத்துவமும் (38 கட்டுரைகள்) தொகு

உடல்நலக்குறைவு (21 கட்டுரைகள்) தொகு

உடல்நலமும் உடற்தகுதியும் (13 கட்டுரைகள்) தொகு

மருந்துகள் (4 கட்டுரைகள்) தொகு

அறிவியல் (190 கட்டுரைகள்) தொகு

பொது (4 கட்டுரைகள்) தொகு

வானியல் (26 கட்டுரைகள்) தொகு

உயிரியல் (64 கட்டுரைகள்) தொகு

வேதியியல் (இரசாயனம்) (32 கட்டுரைகள்) தொகு

புவி அறிவியல் (23 கட்டுரைகள்) தொகு

இயற்பியல் (பௌதீகவியல்) (41 கட்டுரைகள்) தொகு

தொழில்நுட்பம் (109 கட்டுரைகள்) தொகு

பொது (5 கட்டுரைகள்) தொகு

ஆற்றல் (சக்தி) (10 கட்டுரைகள்) தொகு

மின்னணுவியல் (இலத்திரனியல்) (6 கட்டுரைகள்) தொகு

எந்திரப் பொறியியலும் அமைப்புப் பொறியியலும் (18 கட்டுரைகள்) தொகு

போக்குவரத்து (6 கட்டுரைகள்) தொகு

கணினியியலும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் (6 கட்டுரைகள்) தொகு

ஒளியியல் (5 கட்டுரைகள்) தொகு

ஊடகமும் தொலைத்தொடர்பும் (9 கட்டுரைகள்) தொகு

வழிசெலுத்தலும் காலமறிதலும் (Navigation and timekeeping) (7 கட்டுரைகள்) தொகு

ஆயுதங்கள் (9 கட்டுரைகள்) தொகு

பொருட்களும் வேதிகளும் (பொருட்களும் இரசாயனங்களும்) (12 கட்டுரைகள்) தொகு

உணவும் வேளாண்மையும் உடல்நலமும் (10 கட்டுரைகள்) தொகு

விண்வெளி (6 கட்டுரைகள்) தொகு

கணிதம் (53 கட்டுரைகள்) தொகு