விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம் தமிழக வரலாறு

விக்கித் திட்டம் தமிழக வரலாறு உங்களை வரவேற்கிறது

நோக்கம்

தொகு

இத்திட்டம் en:தமிழக வரலாறு தொடர்பான கட்டுரைகளை மேம்படுத்துவதையும், புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் தாங்கள் கட்டுரைகளை இயற்றலாம், உதவி தேவைப்பட்டால் ஆலமரத்தடியில் அல்லது ஒத்தாசைப் பக்கத்தில் கேட்கவும். இந்த திட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக்கொள்ள இங்குள்ள 'பயனர்' பகுதியில் தங்கள் பெயரைச் சேர்க்கவும்.

முதலில், ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள அனைத்து தமிழக வரலாறு குறித்த கட்டுரைகளை இங்கே சேர்க்கலாம். ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவில் குறுங்கட்டுரைகளாக உள்ள நிலையில், தங்களால் இயன்ற அளவுக்குத் தேடுபொறி உதவியுடன் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் தமிழில் நிறைவான கட்டுரைகளை இயற்றவும்.

பயனர்கள்

தொகு
 இந்தப் பயனர் தமிழக வரலாற்றில் பயிற்சி பெற்றவர்


தலைப்புகள் பட்டியல்கள்

தொகு

ஆங்கில விக்கிப்பீடியா தமிழக வரலாறு பகுப்பில் இருந்து

தொகு

உருவாக்க வேண்டிய கட்டுரைகள் பட்டியல்:

பக்கப் பார்வைகள் அடிப்படையில் இந்தப் பட்டியலில் உள்ள கட்டுரைகளின் முன்னுரிமையை இங்கு காணலாம்.

கீழ்க்காணும் பட்டியல் ஆங்கில விக்கிப்பீடியா கட்டுரைக்குப் பிற கட்டுரைகளில் இருந்து வரும் உள் இணைப்புகள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, கட்டுரைகளின் முக்கியத்துவம் மேல் இருந்து கீழாக அமைகிறது.

Regenerate this table.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
Bantam Presidency 46389015 0 7061 20180525082431
Indian maritime history 2707882 0 43064 20190903223749
South Arcot District 29456283 0 5240 20190903232941  Y ஆயிற்று
Elihu Yale 10204 0 15391 20180601041038
Megalithic graffiti symbols 41616342 0 2980 20180410234054
Naming conventions of ancient Tamil country 41273697 0 7061 20180509004938  Y ஆயிற்று
Battle of Seringham 31896343 0 3523 20180410223954
Christian Friedrich Schwarz 1176488 0 7096 20180525160118
N. Samuel of Tranquebar 6365601 0 10129 20180527120532
Śaṅkaranārāyaṇa 27001600 0 8234 20190904025618
Thirucharanathumalai 2649406 0 1691 20180523040948
Dating the Tirukkural 58481736 0 14828 20190904004119
Iconography of Shiva temples in Tamil Nadu 33577445 0 47544 20180527120852  Y ஆயிற்று
Manavur 25653843 0 3930 20180527120806  Y ஆயிற்று
George Pigot 2775772 0 19363 20180525160220
Nidugal Cholas 59114398 0 1159 20190904004318
George Pigot, 1st Baron Pigot 2775772 0 19387 20190904023918
List of zamindari estates in Madras Presidency 20808777 0 20088 20180601070054
Arni jagir 57828598 0 13709 20190904003934
Thomas Andrew Lumisden Strange 6036250 0 5913 20180526183909
Architecture of Tamil Nadu 36664545 0 44531 20190903234713
Azdarar 21152638 0 5005 20190903230750
Malik Kafur's invasion of the Pandya kingdom 55119537 0 20250 20190904003057
Chola invasion of Srivijaya 42017639 0 14251 20190904000122
Legal system of ancient Tamil country 35853166 0 12037 20190903234358
Reservation policy in Tamil Nadu 31878007 0 13909 20180528023133
Legal system of ancient Tamil country 35853166 0 12367 20180410231044
Chola invasion of Srivijaya 42017639 0 13864 20180430215922
Rama Varma Kulashekhara 5152051 0 4983 20180523041639
George Morton Pitt 10212582 0 7096 20180526210014
Battle of Sittimungulum 26991200 0 2450 20190903232401
Joseph Rabban 3422470 0 3062 20190826161921
Nedunjeliyan II 46533173 0 1496 20190904030524
James Macrae 26699043 0 8582 20190903232322
Ganesha Ratha 38601584 0 9121 20190903235259
James Macrae 26699043 0 8360 20180526210040
Zulfiqar Khan Nusrat Jung 8030244 0 15856 20180528022922
Kasi Viswanathar temple, Tenkasi 54906488 0 8290 20190904003048  Y ஆயிற்று
Kundavai 31946730 0 1529 20190903233503
Tamil inscriptions in the Malay world 8641103 0 9867 20190903222530
Keelathooval 11684646 0 5258 20180528022948
Vizagapatam Hill Tracts Agency 31714242 0 2594 20180410223856
Gonka I 9168199 0 1158 20190720071040
Nellore Chodas 9131874 0 5560 20190614231203  Y ஆயிற்று
The Mail (newspaper) 31310612 0 2398 20190903233340
Jalaluddin Ahsan Khan 22170546 0 2297 20190903231134
Beri Thimappa 13120326 0 1595 20180422010344
Battle of Toppur 54753391 0 4989 20190904003033
Battle of Vatapi 34481856 0 4935 20190903234022
Rajendra Choda I 9168270 0 1714 20190823002633
Nicholas Morse 10212742 0 3275 20190903223049
Madras Courier 36844712 0 4342 20190903234749
Gonka III 9168667 0 933 20190720071040
Coja Petrus Uscan 19217027 0 7412 20190903230219
Umdat ul-Umara 22226192 0 4284 20190903231144
Domlur Chokkanathaswamy temple 39629188 0 7174 20190903235521  Y ஆயிற்று
Hogenakkal Falls water dispute 16785213 0 6537 20180403052504
Coja Petrus Uscan 19217027 0 7417 20180514114622
Nicholas Morse 10212742 0 3275 20180528022939
Azdarar 21152638 0 4232 20180529030610
Treaty of Madras 32714118 0 1427 20180422011541
Alexander Tottenham 33409731 0 3651 20190904025900
Raghunatha Pallavarayar 33407542 0 3253 20180528023140
Ganjam Hill Tracts Agency 31928440 0 1456 20190903233502
Vizianagaram estate 30540218 0 4599 20180601004905
B. G. Holdsworth 33410400 0 4184 20180526210049
Nanne Choda 9135475 0 3062 20190903222720
Alexander Tottenham 33409731 0 3651 20180526210049
2019 Chennai water crisis 61093427 0 6348 20190904004950
Tamil inscriptions 59629243 0 17411 20190904004440
Madras Rediscovered 45329739 0 2757 20190904000909
Ravi Neeli 59853685 0 2171 20190713160309
Battle of Sri Purambiyam 37377063 0 3176 20190903234931
Jewish copper plates of Cochin 30367337 0 8242 20190903233122
Velvikudi inscription 57714432 0 14092 20190904003913
Erumbeeswarar Temple 30107190 0 16338 20190903233045
Rajaditya Chola 29545274 0 4075 20190731000059
Tiruvalla copper plates 51033863 0 2028 20190829152540
Pleasant Stay hotel case 48430021 0 16508 20190904001528
A. R. Knapp 36590845 0 3136 20190903234654  Y ஆயிற்று
Vikramaditya Varaguna 47603062 0 3062 20190826164139
Naralokaviran 57200703 0 5035 20190904003706
Maravarman Vikkiraman II 24641023 0 2194 20190903231821
Karanthai 60139174 0 9259 20190904004629
Old Madiwala Someshwara Temple, Bangalore 39643368 0 5759 20190903235525
Arcot Dhanakoti Mudaliar 49727856 0 3689 20190904001854  Y ஆயிற்று
Thondaman dynasty 20525098 0 5149 20190903230548
Arbuthnot Bank crash 39259317 0 2174 20190203054942
Ananku (Tamil) 49426364 0 667 20190904001822
Polonnaruwa Agreement 40770622 0 1303 20190903235756
Vellore riots of 1930–31 34228697 0 1719 20190903233939
Quilon Syrian copper plates 6551180 0 5181 20190903124112
History of Madras Presidency 22465499 0 23895 20190903231224
Kuttalam Palace 61521608 0 1146 20190904005120
TANSI land acquisition case 48428408 0 16579 20190904001528
Pandyan art and architecture 59939383 0 3767 20190904004543
Boothi Vikramakesari 56667064 0 7429 20190904003518
Dravida Sangha 24135712 0 1972 20190903231721
Street dogs in Chennai 44180193 0 21871 20190904000641
History of Pulicat 20577028 0 34865 20190903230557
Chidambaranatha Soorappa Chozhanar 52845622 0 1861 20190904002559
Vedha Muthu Mukandar 23244667 0 7059 20190903231440
Sajra and Gojra Forts 59874275 0 5550 20190904040540
Ilango Mutharaiyar 50431154 0 1752 20190904002005
Budapuranam 46598006 0 765 20190818205055
Mapuranam 46598000 0 762 20190818205055
Ilanji Vel| 36574445 0 1249 20190903234648  Y ஆயிற்று
Araiyan Rajarajan 34333090 0 502 20190903233958
Timeline of Coimbatore 59170095 0 31627 20190904004331
Sadayavarman Vikkiraman I 24640713 0 2528 20190903231821
Athi Varadar 61209388 0 3731 20190904005009