விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் அப்பிள் நிறுவனம்

விக்கித் திட்டம் அப்பிள் நிறுவம் எனப்படுவது அப்பிள் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள், மென்பொருட்கள், கருவிகள் சார் கட்டுரைகளை முழுமயாக எழுதி முடித்தலாகும்.

இலக்குகள்தொகு

  • ஐஓஎஸ் 7 வரை வெளிவந்த அனைத்துப் பதிப்புகளுக்குமான கட்டுரைகளை எழுதுதல்  Y ஆயிற்று
  • அப்பிள் நிறுவனத்தின் வலைவாசலை நிறைவு செய்தல்  Y ஆயிற்று
  • அப்பிள் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட இயங்குதளங்களுக்கான கட்டுரைகளை எழுதுதல்
  • அப்பிள் நிறுவனத்தில் நிறைவேற்று அதிகாரிகளாகப் பணியாற்றியோரின் கட்டுரைகளை எழுதுதல்
  • அப்பிள் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட கருவிகளுக்கான கட்டுரைகளை எழுதுதல்

கோரப்பட்டும் கட்டுரைகள்தொகு

பங்காற்றுவோர்தொகு