விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் இசுலாம்

திட்டப் பக்கம்மதிப்பீடுஉறுப்பினர்கள்கட்டுரைகள்வலைவாசல்உதவி

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இசுலாம் தொடர்பான நடுநிலையான மற்றும் விரிவான கட்டுரைகளை உருவாக்குவதே இந்த விக்கித் திட்டத்தின் நோக்கம். இசுலாம் தொடர்பான கட்டுரைகளை பாதிக்கும் விஷயங்களை பற்றி விவாதிக்க இந்தப் பக்கம் தகுந்த இடம். மற்றபடி, அந்தந்த கட்டுரைகளின் பேச்சுப் பக்கத்திலும் கட்டுரைகளை பற்றி விவாதிக்கலாம்.

செய்யப்பட வேண்டியவை தொகு

  • வார்ப்புரு {{வார்ப்புரு:விக்கித் திட்டம் இசுலாம்}} உருவாக்கவேண்டும்.
  • அனைத்து இசுலாமிய கட்டுரைகளின் பேச்சுப் பக்கத்தினில் மேற்கூறிய வார்ப்புருவை இட வேண்டும்.
  • இசுலாமிய கட்டுரைகளை தகுந்த மேற்கோள்கள் கொண்டு விரிவாக்க வேண்டும்.

பங்களிப்பாளர்கள் தொகு

பிரிவு வாரியாக கட்டுரைகள் தொகு

Featured article சிறப்புக் கட்டுரைகள் தொகு

  • Featured article கட்டுரை இணைப்பு

A-Class article மிக அருமையான கட்டுரைகள் தொகு

  • A-Class article கட்டுரை இணைப்பு

Good article அருமையான கட்டுரைகள் தொகு

  • Good article கட்டுரை இணைப்பு

B-Class article நன்கு எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் தொகு

  • B-Class article கட்டுரை இணைப்பு

C-Class article சுமாராக எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் தொகு

  • C-Class article கட்டுரை இணைப்பு

Start-Class article ஆரம்ப நிலை கட்டுரைகள் தொகு

  • Start-Class article கட்டுரை இணைப்பு

Stub-Class article குறுங்கட்டுரைகள் தொகு

  • Stub-Class article கட்டுரை இணைப்பு