விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பண்பாடு

விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பண்பாடு/tab1விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பண்பாடுtab2விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பண்பாடு/tab2விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பண்பாடு/tab2விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பண்பாடு/tab2விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பன்பாடு/tab2
 
குறுக்கு வழி:
WP:WPC
WP:COUNTRIES


விக்கித் திட்டம் பண்பாடு உங்களை வரவேற்கிறது!!

விக்கித் திட்டம் பண்பாடு திட்டமானது தமிழ் விக்கியில் காணப்படும் மற்றும் இனி வரவிருக்கும் பண்பாடு பற்றிய கட்டுரைகள் ஒரு சீர்தரத்துக்குள் கொண்டுவரும் நோக்கில் அமைந்தது.

முதன்மையான நோக்கங்கள்தொகு

  • அனைத்து இன மக்களின் பண்பாடுகளை பட்டியலிடுதல்
முதற்கட்டமாக இந்திய, இலங்கை மக்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகளை எழுதுதல்
  • பண்பாட்டுக்கான தகவல் சட்டத்தை ஒருங்கிணைத்தல்.
  • தேவையான வார்ப்புருக்களை உருவாக்குதல்
  • ஆங்கில விக்கியிலும் பிற விக்கிகளிலும் உள்ளவற்றை சீராக தமிழாக்கம் செய்தல்.

இவற்றுக்கு மேலதிகமாக இதன் பேச்சுப் பக்கம் பண்பாடு தொடர்பான கலந்துரையாடல்களுக்கு தளமாக தொழிற்படும்

பயனுள்ள சில முக்கிய சுட்டிகள்தொகு

பங்கெடுக்க விரும்பும் பயனர்கள்தொகு