விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பொறியியல்

விக்கித் திட்டம் பொறியியல் உங்களை வரவேற்கிறது!!

விக்கித் திட்டம் பொறியியல் தமிழ் விக்கியில் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் பற்றிய சீர்தரமானதும் செறிவுடையதுமான கட்டுரைகளை எழுதும் பணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கத்தில் அமைகிறது.

நோக்கம் தொகு

பொறியியல் துறைசார்ந்த கட்டுரைகளை குறைந்த அளவு தொழில் நுட்ப புரிதல் கொண்டவர்களும் படித்து புரிந்துகொள்ளத்தக்க வகையில் எளிமையாகவும் செறிவாகவும் தமிழ் விக்கியில் உருவாக்குதல்.

செய்ய வேண்டிய பணிகள் தொகு

முதற் கட்டம் தொகு

  1. இதுவரையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பொறியியல் கட்டுரைகளை கணக்கெடுத்தல், பகுத்தல்.
  2. தேவையான அடிப்படை அலகுகள் பற்றிய கட்டுரைகளை அடையாளங் கண்டு பட்டியலிடுதல்.
  3. முதன்மை பொறியியல் துறைகளையும் அவற்றில் முக்கிய கட்டுரைகளையும் அடையாளங் கண்டு பட்டியலிடுதல்.
  4. தேவையான கலைச்சொற்களை கண்டறிதல், பட்டியலிடுதல்.
  5. தேவைப்படும் தகவற் சட்டங்களை அடையாளங்காண்டு பட்டியலிடுதல்.

பயனர்கள் தொகு

வார்ப்புருக்கள் தொகு

பொறியியல் திட்டத்தின் பகுதி கட்டுரைகளை அடையாளங்காண பின்வரும் வார்ப்புருவை பயன்படுத்தலாம்.
{{விக்கித் திட்டம் பொறியியல்}}

பொறியியல் பற்றிய குறுங்கட்டுரைகளுக்கான வார்ப்புரு:
{{Engineering-stub}}


முக்கிய கிளைத்துறைகள் தொகு

அளவு அலகுகள் தொகு

கலைச்சொற்கள் தொகு

முதற்கட்ட 50 கட்டுரைகள் பட்டியல் தொகு

இவற்றையும் பாக்க தொகு

வெளி இணைப்புகள் தொகு