விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் வானியல்/உருவாக்கப்பட வேண்டிய கட்டுரைகள்

இப்பகுதியிலுள்ளவை வானியல் தொடர்பான இன்னும் விக்கிப்பீடியாவில் எழுதப்பெறாத கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகும். விக்கித் திட்டம் சைவத்தில் பங்களிக்க விரும்பும் பயனர்கள் எளிதில் புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்கவும், அதற்கான குறிப்புகளைப் பெறவும் இப்பக்கம் பயன்படுகிறது.

பங்களிப்பாளர்களின் கவனத்திற்கு புதியதாக உருவாக்கப்பட்டுகின்ற கட்டுரைகளுக்கு அருகே {{ஆச்சு|ஆயிற்று}} Yes check.svgY ஆயிற்று என்று இணைத்தால் இத்திட்டத்தின் மூலம் எத்தனை கட்டுரைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அறிய உதவியாக இருக்கும். அத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகளின் இணைப்பினை நீக்க வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவிலிருந்து மொழி பெயர்க்க வேண்டியவைதொகு

பொதுதொகு

உபதுறைகள்தொகு

விண்மீன் குழாம்கள்தொகு

நெபுலாக்கள்தொகு

வானியலாளர்கள்தொகு

வானியல் பொருட்கள்தொகு

கோள்கள்தொகு

பிறதொகு

பாபிலோனிய வானியலாளர்கள்